HOFHUIS BOUW EN INSTALLATIETECHNIEK
SpecialisatiesAktiesContactnieuwsReferentiesHome
Gasinstallaties
Drinkwaterinstallaties
Elektra
Centrale verwarming
Warmtepompen
Luchtbehandeling
Sanitair en badkamers
Vloerverwarming
Gashaarden
Zink en koperwerken
Dakbedekking
Riolering
Ketelvervanging
Service en onderhoud
Vloerverwarming

 

1         Grondbeginselen
De Romeinen wisten de genoegens van een vloerverwarming al op waarde te schatten. Daarvan getuigen de omvangrijke vondsten en reconstructies van de Romeinse thermen uit de eerste eeuw voor Chr.
Ook de laatste 20 jaar heeft de vloerverwarming een immense opleving beleefd. De Variotherm vloerverwarming geeft infrarode langegolf-stralingswarmte af. Deze wordt als bijzonder behaaglijk en aangenaam ervaren aangezien deze warmte - net als zonnewarmte - beantwoordt aan de warmte die in het lichaam ontstaat.
De Variotherm vloerverwarming is ideaal voor alle “koude” vloerbedekkingen. Het systeem zorgt voor een optimale warmtebalans wat behaaglijkheid teweegbrengt. Natuurlijk kan deze vloerverwarming ook in alle andere vloerbedekkingen, die geschikt zijn voor vloerverwarmingen, ingezet worden.

1.1      Behaaglijkheid
Gezelligheid ontstaat niet enkel en alleen door een bepaalde, individueel gewenste en ook werkelijk voorhanden luchttemperatuur. Ook de temperatuur van alle vlakken die de kamer omgeven zijn van belang. De fysiologisch ervaren temperatuur komt zowat overeen met het rekenkundig gemiddelde van de twee.

 
Wanneer voelt iemand zich behaaglijk?
De mens voelt zich enkel behaaglijk wanneer de basisgelijkheid van “thermische behaaglijkheid” vervuld is:  Warmteproductie = warmteafgifte. Daarbij is het belangrijk dat de warmteafgifte van het menselijk lichaam naar alle mogelijke kanten gelijkmatig plaatsvindt. Wanneer er aan één kant te veel warmte onttrokken wordt (koude oppervlakten, tocht e.a.) of de warmteafgifte eenzijdig verhinderd wordt (hete vlakken of ondoorlaatbare, dikke kleding), ervaren we dit als onaangenaam.
Daarom is het in vele gevallen aanbevolen een combinatie met de Variotherm wandverwarming uit te voeren. De gelijkmatige warmteafgifte, die over de gehele vloer plaatsvindt, veroorzaakt slechts een klein aantal temperatuurlagen zodat de aangename temperatuurverwarming zich in alle richtingen kan uitbreiden. Bij vloerverwarmingen is de vloer daadwerkelijk warmer dan de zone ter hoogte van het hoofd. Hier wordt een oude volkswijsheid werkelijkheid: “Het hoofd koel en de voeten warm, maakt de beste dokter arm!” De kamertemperatuur kan lager ingesteld worden dan bij conventionele verwarmingen, terwijl de warmtestraling die door de mensen ondervonden wordt intenser is, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan het knusse gevoel. 
1.1       Wonen naar wens
Met een vloerverwarming beschikt de opdrachtgever over veel meer designmogelijkheden. Aangezien warmte onzichtbaar over de vloer afgegeven wordt, moeten er geen zichtbare bouwonderdelen geïnstalleerd worden; zoals radiatorboxen, radiatoren en buisleidingen. Deze zo goed als onvermijdelijke en dure inrichtingen nemen in de woonruimte veel plaats in beslag en zijn bovendien niet enkel esthetisch gezien onaangenaam maar beperken zowel de architectonische alternatieven wat betreft wand- en raam alsook de plaatsmogelijkheden voor meubelen.
 
In woonruimtes vormt een vloerverwarming gecombineerd met wandverwarming een ideale aanvulling. Beide verwarmingen bieden voor elke kamer en voor het gehele huis een op maat gemaakte warmtevoorziening. Voor de afzonderlijke eisen is er daar bovenop nog de mogelijkheid  om de temperatuur bij te stellen of afzonderlijk in te stellen. 
 
1.2       Energie besparen - minder kosten
Met de juiste vloerverwarming leeft u niet enkel in een behaaglijke ruimte, maar bespaart u eveneens energie en kosten. Omwille van de lagere oppervlaktetemperaturen en daardoor lagere temperaturen voor het verwarmend medium kunnen de bedrijfskosten van de verwarming gereduceerd worden. Volgens berekeningen bespaart u naar schatting ca. 6% van de kosten per 1K (ºC) lagere kamertemperatuur. Deze lagere kamerluchttemperatuur houdt nog een belangrijk fysiologisch voordeel in; namelijk dat de zuurstofopname daadwerkelijk verhoogd wordt. Daarom is de vloerverwarming ook ideaal bij het aanwenden van lage-temperatuur energiebronnen zoals gasgestookte ketels, warmtepompen en zonnepanelen.

SpecialisatiesAktiesContactnieuwsReferentiesHome