HOFHUIS BOUW EN INSTALLATIETECHNIEK
SpecialisatiesAktiesContactnieuwsReferentiesHome
Gasinstallaties
Drinkwaterinstallaties
Elektra
Centrale verwarming
Warmtepompen
Luchtbehandeling
Sanitair en badkamers
Vloerverwarming
Gashaarden
Zink en koperwerken
Dakbedekking
Riolering
Ketelvervanging
Service en onderhoud
Drinkwaterinstallaties
Is koperverlies uit waterleidingen schadelijk voor de mens?

Koperen waterleidingbuis wordt al lange tijd gebruikt voor waterleidingsystemen. Daardoor weten we dat koper voor die toepassing zeer betrouwbaar is en dat er geen enkel gezondheidsrisico aan kleeft. Toch lost een koperen waterleidingbuis een heel klein beetje op tijdens het gebruik. Zo weinig dat de buis ook na honderd jaar nog niets aan betrouwbaarheid heeft ingeboet. Het spoortje koper dat bij het gebruik van koperen leidingen in het drinkwater komt vormt geen probleem voor de gezondheid. In tegendeel, de mens komt zo’n 20% van zijn koperbehoefte tekort. Het koper afkomstig van de waterleiding kan die tekorten voor ongeveer een derde opheffen. Daarbij komt dat alternatieve leidingmaterialen ook afwijkende eigenschappen hebben. Kunststoffen zijn doorlatend voor sommige organische verontreinigingen die in de bodem kunnen voorkomen. Verder is bekend dat de aangroei van algen en bacteriën in alternatieve leidingsystemen duizenden malen groter is dan in koperen leidingen. Omdat daar voor de mens schadelijke organismen bij betrokken kunnen zijn, kan gesteld worden dat koper in dit opzicht altijd veiliger moet zijn dan de andere materialen. Als er al een gezondheidseffect is verbonden aan het gebruik van koperen waterleidingen dan is dat dus een positief effect.

 Veroorzaakt koperverlies uit waterleidingen schade aan het oppervlaktewater?

Het koper afkomstig uit leidingen komt via het riool in de afvalwaterzuivering terecht. Daar wordt zo’n 70% van het koper verwijderd en de overblijvende 30% komt in het oppervlaktewater. Kan het daar schade opleveren voor de natuur?
Net als zink is koper een essentieel element voor alle vormen van leven. En net als voor zink betekent dit dat er ook voor koper een concentratiegebied is dat optimaal is voor alle organismen die in een ecosysteem aanwezig zijn. Het vóórkomen van gevoelige soorten is uitgesloten. Ook voor koper geldt dat door de sanering van de puntbronnen de concentratie in het oppervlaktewater tot beneden de veiligheidsgrens is gedaald. Deze concentratie zit dus in het gebied waarin koper juist positief werkt op organismen: het verzekert alle organismen ervan dat ze voldoende binnen kunnen krijgen om hun behoefte te dekken zónder er enige schade van te kunnen ondervinden. Nét als voor de mens zijn voor het milieu, de huidige koperconcentraties niet schadelijk.

 Zijn koperen waterleidingen duurzaam?

Koperen waterleidingen gaan langer mee dan een gebouw. Na gebruik worden ze volledig gerecycled. Omdat koperen waterleidingen worden gemaakt uit gerecycled koper, en het product na gebruik weer volledig wordt hergebruikt, drukt de milieulast en het energiegebruik verbonden aan de winning van koper uit erts in het geheel niet op deze toepassing. Goed aangelegde koperen leiding-systemen zijn uiterst betrouwbaar, vereisen geen onderhoud, zijn makkelijk te wijzigen en veroorzaken geen schade aan het gebouw omdat ze nooit lekken. De betrouwbaarheid, de recycling en de lange levensduur maken koperen waterleidingen tot een uiterst duurzaam bouwmateriaal.

 Hebben waterleidingmaterialen invloed op de gezondheid?

Dat hangt van het materiaal af. Koperen waterleidingmaterialen zijn tientallen jaren op grote schaal in gebruik. Het is het enige waterleidingmateriaal waarvan we zeker zijn dat het de gezondheid niet schaadt. Ook niet als het water uren stil heeft gestaan in de leidingen. Door stilstand neemt weliswaar de koperconcentratie in de leiding iets toe, maar de behoefte van de gemiddelde mens aan koper is zo groot dat deze verhoogde koperconcentratie hem niet kan schaden. Tekorten aan koper in de voeding (tot 20%, WereldGezondheidsOrganisatie 1996) worden er gedeeltelijk door aangevuld.
Met alternatieve materialen is veel minder ervaring en er is ook minder bekend over de gezondheidsaspecten. Onderzoek heeft aangetoond dat de aangroeisnelheid van microorganismen in kunststofleidingen varieert, maar in alle gevallen duizenden malen groter is dan die in koperen leidingen. Het kan niet worden uitgesloten dat op deze wijze gevaarlijke bacteriën in het drinkwater zouden kunnen komen. Daarnaast kunnen sommige leidingmaterialen weekmakers en antioxidanten bevatten die momenteel, terecht of ten onrechte, verdacht worden van ongewenste pseudoeustrogene effecten. Tenslotte zijn kunststofleidingen doordringbaar voor organische oplosmiddelen, pesticiden, PAK’s en andere stoffen.
 
 
SpecialisatiesAktiesContactnieuwsReferentiesHome